Sex homoseksuell facts thai anal sex

sex homoseksuell facts thai anal sex

Sosiale anliggender og etikkspørsmål er også viktige aspekter for temaet. Det vitenskapelige studiet av seksualitet kalles sexologi. Mennesker har evnen til å føle seksuell opphisselse , noe som ofte er en meget god og lystbetont følelse. Folkelig sier man gjerne at en seksuelt opphisset person er kåt. Seksuell opphisselse kan føre til en utvidelse av blodkarene i kjønnsorganene.

Dette vises best på menn som da får en forstørring av sin penis ereksjon. Også kvinner vil kunne få en forstørring av vulva de ytre kvinnelige kjønnsorganer som vil si de ytre og indre kjønnslepper , klitoris og skjedeåpningen , og vil bli fuktig i skjeden. Ved seksuell opphisselse kan kvinner og menn ved forskjellig stimulering av kjønnsorgan oppnå orgasme. Seksuelt samkvem eller kjønnslig samvær betegner flere former for nær fysisk seksuell intimitet mellom mennesker.

Når man snakker om samleie mener man gjerne fullt seksuelt samkvem, men begrepet kan også brukes om andre former for intim seksuell adferd. Fullt seksuelt samkvem innebærer at en manns penis føres inn i en kvinnes vagina, dette kan være smertefullt for kvinnen hvis hun er jomfru. Denne formen er den eneste måten som naturlig kan føre til reproduksjon. Andre mer eller mindre vanlige former for seksuelt samkvem kan være oralsex og analsex. Seksuelt samkvem kan også bestå i at personene på forskjellige måter berører hverandres kjønnsorganer.

Felles for de forskjellige formene er at kjønnsorganene stimuleres av en seksualpartner. Grunner for å ha sex kan være reproduksjon , å vise affeksjon , eller nytelse. Seksuelt samkvem begynner gjerne med seksuelle kjærtegn og kan omfatte forskjellige former for «forspill».

Seksuelle følelser er noe man i en viss grad kan ha allerede i barndommen. Følelsene utvikler seg videre og blir sterkere i puberteten. Det er individuelt hvor raskt dette utvikler seg. Kroppslig begynner man vanligvis å utvikle seg omkring elleveårsalderen.

Dette vises blant annet ved at man får kjønnshår, og at jenter utvikler bryster. I de følgende år begynner gutter og jenter å utvikle henholdsvis sæd og eggceller. Eggcellene er der fra en jente blir født, men det er først rundt årsalderen de begynner å vandre. Menstruasjonen kan imidlertid komme både før og etter årsalderen, noen får ikke menstruasjon før de er år gamle og noen får det allerede når de er Fagfolk innen sexologi, psykologi og medisin har kommet med forskjellige teorier om hvordan de seksuelle følelsene utvikler seg psykologisk gjennom oppveksten.

Dette er grunnlaget for det temaet som kalles barneseksualitet. De forskjellige formene for seksualitet klassifiseres ut fra hvilke seksualobjekter som fører til seksuell opphisselse for en person. Dette omtales som seksuelle orienteringer. Her er fokuset på at man skal oppnå like rettigheter, også til barn, selv om paret ikke kan få egne barn og aldri har kunnet det av helt åpenbare grunner.

Så har ikke jeg noe problem med at borgerlig ekteskap kan gjelde for samkjønnede så lenge barn holdes utenfor. Jeg var for partnerskapsloven.

Slikt kan ikke kirken omfavne og velsigne. I kristen sammenheng er jeg enig i at ekteskap har verdi i seg selv. Dette er viktig, men dette er ikke tilfellet for borgerlig ekteskap. Løftet kan man fint gi hverandre uten å blande inn staten.

Så er det også noen andre mer praktiske forhold som er viktige ifht ekteskap, men disse kan ordnes helt utenfor ekteskapet, slik det gjorde med partnerskapsloven f. Jeg har stor forståelse for dine følelser og opplevelser. Men nå tror ikke jeg at dette er gode instrumenter for å fortelle oss om virkeligheten, i det minste ikke utelukkende. Det kan peke på noe som kan være sant og virkelige, eller ikke.

Derfor trenger vi også eksterne, objektive kriterier. Og her kommer blant annet biologien blant annet inn. Om det er et mislighold mellom biologien og følelseslivet til et menneske, hvorfor mener du at biologien da er feil? Nei, jeg tror ikke det kan forklare på langt nær alt om mennesket.

Men jeg tror at den kan forklare noen grunnleggende ting om hva et menneske er i fysisk forstand. Og herunder også forskjellene mellom kjønnene. Og det man vet er at disse biologiske forskjellene også spiller inn på vår opplevelse av kjønn.

Om ikke ville det vil ikke være noen som kjente på spenning rundt problemstillingen "født i feil kropp", ville det? Nei, ikke i samme mengde. Jeg mener vi må ha respekt for at mengden er fordelt annerledes hos enkelte andre. Altså en har ytre kjennetegn på at en er en mann, men inni seg er det bikka over til det kvinnelige slik at en blir tiltrukket av en med mannlige ytre kjennetegn. Men ikke alle vil gå så langt å gjøre det.

Når det gjelder dette vil jeg si nei. Det virker som en kan velge det slik du sier det. Jeg mener en ikke kan det. Så skal jeg holde det åpent at de første seksuelle opplevelsene en har i livet kan påvirke preferanse senere. Noe som kan føre til at homofili er et valg. Men jeg mener, basert på mange homofile jeg kjenner, at dette utvikles tidlig i en persons liv. Dette skjønner de selv tidlig.

Ingen vil velge  en vanskelig vei med vilje. Men si, jeg er gift. Hvis jeg er utro og ligger med en annen har jeg begått samme synd som en homofil som har analsex. Begge ting skal det advares mot.

Og har en heterofil analsex så er det like ille - faktisk verre er det - enn at en homofil har det. Det er cluet her: Ikke kun de som har en homofil legning. Det er det beste ved det hele!! Det som er galt er alskens vikariende argumenter og usaklighet som drar den enkeltes opplevelse av sitt kjønn i tvil. Med meg er det ikke så farlig. Verre for den som avskyr sin egen kropp, fordi den ikke samsvarer med identitet. Og at vi bestemmer selv, og ikke alskens forståesegpåere - det har økt livskvaliteten til alle trans personer det: Men slik jeg har lest det står det ikke noe om dette i bibelen.

Der legges det ikke vekt på plikten til å få barn når en er gift. Der legges det vekt på: Det som er viktig er at barnet har en mor og en far. Homofile som er i forhold kan finne andre lesbiske i forhold og få barn og ordne dette selv. Jeg kjenner to par som har gjort det på denne måten.

Det mener jeg er helt fint å gjøre. Det sikrer at biologisk mor og biologisk far er der for barnet gjennom livet. Alt det med likestilling, ekteskap At det er statens plikt å skaffe enslige barn i et laboratorie Folk får blir kjent med andre og fikse slike ting selv mener jeg.

Det er unaturlig og egoistisk. Det er ikke vikarierende argumentasjon å påpeke biologiske fakta. Det er rett og slett fakta, uavhengig av hvordan en føler seg, noe som er subjektivt og ikke en rettesnor for hva som er rett og galt, sant eller ikke sant, fakta og ikke fakta.

Når ens egen oppfatning av virkeligheten ikke samstemmer med realitetene så er det ikke realitetene det er noe galt med. Til mann og kvinne settes i sammenheng med ekteskapet. Dette igjen settes i sammenheng med hvordan Gud skapte. Han skapte ikke en person med anlegg for å kunne bli begge deler, men to forskjellige person; en kvinne og en mann det hebraiske ordet er kvinnelig og mannlig som utgjør et ekteskap.

Det er en forvrengning å gjøre det Jesus sa til noe annet en slik han er blitt forstått utfra sammenhengen han sier det i og konteksten han setter det i. Jeg tror ikke at det å få bestemme over Guds skaperverk gir bedre livsskvalitet. Statistikken underbygger også dette ved at de som får behandling for å skifte kjønn, ikke nødvendigvis får et bedre liv.

Mange angrer og skifter tilbake og slår seg til ro med dette. Også en stor majoritet at de som sliter med dette, men som ikke tar kjønnsjusterende behandling, faller etterhvert til ro med realiteten av sitt biologiske kjønn. Jeg tror av hele mitt hjerte, og mener det oppriktig, at vi ikke får et bedre liv av å få det som vi vil, men istedet kaster oss på Gud for hjelp så vi kan leve våre liv til Hans ære. Bare da kan vi finne fred, uavhengig av hvilke ting vi strever med.

Kan en mann ha xx-kromosom? Kan en kvinne ha xy-kromosom? Kan en mann ha en livmor? En kvinne gi sæd? At det er variasjon betyr ikke at noe er normalt eller godt. Om ting skaper ubalanse og utfordringer i vårt liv, så er det det som evt er i ubalanse som må behandles så det kan komme i balanse med realiteten av det som er normalen og det som er friskt.

Å ødelegge kroppen med hormonbehandling og skjære av friske lemmer, er å gjør sykt det som er friskt og erklære det som er i ubalanse og usunt for friskt. Det bringer ikke noe godt med seg men fører bare til flere problemer, noe forskning faktisk også antyder. Jeg synes du forklarer godt hva du mener og jeg forstår det. I denne saken tenker vi nok ulikt på det. Ikke alle fatter dette ord, men bare de som det er gitt. Den som kan fatte dette ord, han fatte det! Jeg mener ikke å være ufin og håper du tar mitt spørsmål i beste mening: Men hvordan vet du at du er en kvinne utover at du føler deg slik?

Og hvordan vet du hva en kvinne føler ved det å være en kvinne? Da skjønner jeg ikke hva du mener. Det er jo subjektivt opplevd når man opplever at "indre kjønn" ikke samstemmer med det ytre.

Det betyr ikke nødvendigvis at legning er et valg, men at en ikke kan velge eller at valg ikke kan være en faktor er feil mener jeg. Her forteller en professor ved UiO om sitt eget valg. På tross av at han sannsynligvis var klar over at det kunne være en vanskelig vei. Jeg skrev som samfunnsordning i den sammenhengen. Altså borgerlig ekteskap man skriver under på og som innmeldes til staten. Noe som jo også gjøres når man velger kirkelig vigsel idag.

Sånn sett slipper man heller ikke unna. Jeg skrev også at jeg i kristen sammenheng er enig i at ekteskap har verdi i seg selv. Dette er viktig for den kristne, men dette kristne budskapet har jo ikke noen betydning ifht det borgerlige statlige ekteskapet å gjøre.

Jo, jg er skeptisk til uttrykket subjektiv opplevelse fordi det kan høres ut som om noe en person har funnet på. I tillegg er jg opptatt av at alle har rett på kjærlighet, hvis mulig. Heterofile blir det ikke stilt spm til ang dette, mens homofile blir av mange forventet skal avstå fra kjærlighet. Det er galt, mener jeg.

Det skal være like selvfølgelig for en homofil å søke kjærlighet som for en heterofil. Vil en avstå fra dette kan en selvsagt det. Men jg synes ikke homofile bør gjøre dette mer enn at en heterofil bør gjøre det. Husk og selv prester klarer ikke å avstå fra ekteskap, heller ikke skilsmisser. De kan derfor ikke favne alle mennesker lenger fordi de skal ha alle muligheter selv, men mange av dem vil nekte andre det samme.

Ikke engang dem klarer å motstå noe som helst selv om de er prester. Hvis en tiltrekkes motsatt ytre kjønn er det helt greit, mens det ikke er det hvis en tiltrekkes samme ytre kjønn. Det er å gå etter person. Jeg er helt i mot søik tankegang. Det er visse handlinger jg mener bibelen vektlegger en skal avstå fra. Men jg tror heterofile driver med det også, derfor går de heller etter den homofile persinen for å skjule egen synd som ingen vil snakke om.

Frekt er det, slik jg der det. Men hvordan vet du at du er et menneske utover at du føler deg slik? Og hvordan vet du hva et menneske føler ved det å være et menneske? For meg er svaret å finne i Bibelen først og fremst. Og det er det at vi er skapt med en sjel i Guds bilde. Men i utvidet betydning betyr dette blant annet at vi har evnen til refleksjon, altså å føre samtaler som du og jeg gjør nå. Et annet område er moral.

Men jeg føler at du kanskje mikser kategorier noe? Menneske eller ikke menneske er en ting. Noe annet er kategorier, biologiske og kulturelle, knyttet til det å være menneske.

Så siden jeg har forsøkt å svare deg, kanskje du vil svare meg? La meg starte en annen plass: Hva er mann og kvinne? Er det forskjeller utover det klart biologiske?

Og tror du ikke disse biologiske forskjellene spiller en rolle i det å være kvinne og det å være mann? Hvis vi går tilbake til Jesus sin tid ble det lagt vekt på at prester ikke skulle kombinere ekteskap og familie med det å være prest for menigheten. Men Luther gikk inn for at prester godt kunne gifte seg. Så ble det slik i den kirken Norge tilhører. Når en prest ikke engang klarer å vie hele sitt liv til menigheten og det ånedelige, men kan giftes, skilles og giftes på nytt, så kan ikke presten nekte to likekjønnede å gifte seg.

Presten har selv sviktet - hvis vi ser til Bibelen ang dette - så skal presten holde seg til det åndelige. Men presten vil ha alt ved siden av Kun for meg selv!

Jeg mener det er noe dypt urettferdig som foregår hvor en lemper på reglene for seg selv, men ikke for andre. En skal selv ikke nektes kjærlighet, det er galt, selv for prester. Men for andre grupper, som homofile, så nekter vi dem det. Dagens leder Kirke og kristenliv Religioner og livssyn Fra oppvekst til alderdom Helse, liv og død Innvandring og integrering Politikk og samfunn Klima, miljø og bistand Utenriks Kultur, idrett og media Respons på verdidebatt.

Slik ser jeg på det. Slik forstår jeg bibelens ord om homofili. Først publisert på Debatt1. Logg inn og kommentér eller registrer deg. Bli med i debatten! Last inn tidligere kommentarer. Hans Petter Nøkling 0 innlegg  52 kommentarer. Takk for svar Elisabeth! Her er et scenario. Se for deg følgende: Håkon Hovda innlegg   kommentarer.

Gå til den siterte teksten. Her tar du bare en skikkelig Pilatus og eksternaliserer problemstillingen ved å vaske dine hender. Naturligvis tolker vi alle Skriften.

Det er da helt opplagt at også du gjør. Elisabeth Hoen 49 innlegg   kommentarer. Eirik Elin Stillingen 2 innlegg  87 kommentarer. Svar til Håkon Hovda. Egil Andre Gjerde 3 innlegg   kommentarer. Svar til Elisabeth Hoen. Til mann OG kvinne skapte han dem. Og det gjelder transkjønnde også.

Kan en kvinne ha xy-kromosom. Det går helt fint. Jeg er en kvinne selv om jeg har XY-kromosom. Marianne Solli 16 innlegg   kommentarer. Matteus 19 … 11 Men han sa til dem: Gud har gjort meg som jeg er.

Svar til Hans Petter Nøkling. Og hva har Gud ment med å skape transpersoner? I bibelen står det: Til mann og kvinne skapte han dem. Det passer godt for meg. For dem som er født i feil kropp også. Siste innlegg Når Erna refser Misjonæren gjør meg illsint!

Jeg vil løpe ut av kirken og aldri mer gå tilbake. Fellesskap under bygging av. Til deg som sliter med Gudstroen, - eller det å tro i det hele tatt. En økumenisk vårdag av. Menigheten i endens tid av.

Sex homoseksuell facts thai anal sex

Sex homoseksuell facts thai anal sex

SEX AND THE CITY ONLINE HOMO FREE SEX CAM CHAT Den som kan fatte dette ord, han fatte det! Deres felles metode er å gå på person og ikke på handling. Staten diskriminerer idag både søsken og halv-søsken ifht ekteskap. Myten om KrF som et «borgerlig» parti av. De som avviker fra XX og XY er jeg enig i burde få velge kjønn, men vi kan ikke ha det sånn at folk subjektivt kan bestemme hva de skal være uavhengig av biologiske forhold som objektivt kan bekreftes uavhengig av hva folk selv tror. Jeg synes du forklarer godt hva du mener og jeg forstår det. jan Etiketter: anal, stor svart homofil pikk, big dick gay anal, anal black gay sex, twink Etiketter: phim homofil sexy gutt, homofil fett gutter sex, asian. 3. mai Jenter i norge sex facts - escorts De fleste er laget i Thailand. piken nurumassasje honefoss homemade anal porn cartoon porno loding. Grunner for å ha sex kan være reproduksjon, å vise affeksjon, eller nytelse. samfunn har seksuell omgang utenfor ekteskapet eller homoseksualitet vært noe .